Održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na današnjoj 23. sjednici usvojilo je Odluku o preuzimanju prava korištenja Doma Vojske F BiH sa pripadajućim zemljištem, nad kojim je imalac prava raspolaganja Vlada F BiH. Vijećnici su, također, usvojili Odluku o uspostavljanju saradnje-bratimljenja između Gradova Sarajeva i Madrida, kao i Odluku o prihvatanju donacije, skulpture "Drvo života", autora Andeja Ajdiča iz Slovenije.