Одржана Тематска сједница Градског вијећа из области локалног послованја

Данас је одржана Тематска сједница Градског вијећа Града Сарајева на чијем дневном реду је била подјела надлежности из области локалног послованја између Кантона Сарајево, Града Сарајева и Опћина које чине Град Сарајево. Сједница је имала за цилј актуализиранје питанја разграниченја послова из ове области, а које треба да се одвија у духу Европске повелје о локалној самоуправи која регулира право и могућност локалних јединица да у оквирима одређеним законом уређују и управлјају битним дијелом јавних послова.