Održan 3. godišnji radni susret čelnika Grada Sarajeva sa predstavnicima vjerskih zajednica i crkava

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i predsjedavajući Gradskog Vijeća Marin Ivanišević sastali su se danas sa predstavnicima vjerskih zajednica i crkava na 3. godišnjem radnom susretu, kojeg je inicirala Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama i crkvama GV-a zajedno sa istoimenim komisijama Općina koje ulaze u sastav Grada. Današnjem sastanku prisustvovao je i Munib Buljina, direktor Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.