Prijedlog za formiranje Savjeta nevladinih organizacija pri Uredu gradonačelnice

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac primila je danas Marijanu Dinek, izvršnu direktoricu Fondacije "Bosanskohercegovačka inicijativa žena" koja ju je upoznala sa prijedlogom ove Fondacije da se formira Savjet nevladinih organizacija pri Uredu gradonačelnice Sarajeva. Savjet bi se bavio aktivnim učešćem u rješavanju bitnih pitanja iz oblasti kojim se bave nevladine organizacije.

Gradonačelnica primila vlasnike objekata u Zvorničkoj ulici

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac primila je danas vlasnike 15 poslovnih objekata u Zvorničkoj ulici koji su je upoznali sa svojim zahtjevom za razmatranje mogućnosti zadržavanja njihovih objekata u okviru izrade projektne dokumentacije i realizacije projekta Južne longitudinale. Objekti se nalaze uz saobraćajnicu na potezu od pekare As do stadiona FK "Željezničar" već 30 godina i imaju status objekata privremenog karaktera.