Приједлог за Формиранје Савјета невладиних организација при Уреду градоначелнице

Градоначелница Сарајева Семиха Боровац примила је данас Маријану Динек, извршну директорицу фондације &qуот;Босанскохерцеговачка иницијатива жена&qуот; која ју је упознала са приједлогом ове фондације да се Формира Савјет невладиних организација при Уреду градоначелнице Сарајева. Савјет би се бавио активним учешћем у рјешаванју битних питанја из области којим се баве невладине организације.

Градоначелница примила власнике објеката у Зворничкој улици

Градоначелница Сарајева Семиха Боровац примила је данас власнике 15 пословних објеката у Зворничкој улици који су је упознали са својим захтјевом за разматранје могућности задржаванја нјихових објеката у оквиру израде пројектне документације и реализације пројекта Јужне лонгитудинале. Објекти се налазе уз саобраћајницу на потезу од пекаре Ас до стадиона фК &qуот;Желјезничар&qуот; већ 30 година и имају статус објеката привременог карактера.