Grad Sarajevo podržao Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu sa 10.000 KM

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Smail Čekić potpisali su Ugovor o realizaciji odobrenih sredstava iz Budžeta Grada za 2008. godinu. Prema Ugovoru Grad je izdvojio 10.000 KM koja će biti utrošena na nabavku potrebne opreme (kopir aparata, kompjutera, papira, tonera), potrebnog ovoj naučno-istraživačkoj instituciji.