Prva u nizu tužbi Grada Sarajeva protiv Kantona Sarajevo

Grad Sarajevo je danas Ustavnom sudu FBiH uručio zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa Zakonom o imovini Kantona Sarajevo i pokrenuo postupak povrata svih nadležnosti Grada Sarajeva nad upravljanjem imovinom na teritoriji Grada. Naime, Kanton Sarajevo je Zakonom o imovini Kantona Sarajevo iz 1997. godine u potpunosti preuzeo imovinu Grada na području Kantona, kao i drugim područjima gdje je Grad posjedovao imovinu.

Grad Sarajevo finansijski podržao MESS i JAZZ Fest 2009.

Grad Sarajevo će sa 80.000 KM sufinansirati 49. internacionalni teatarski festival MESS 2009. i sa 40.000 KM 13. Jazz Fast Sarajevo 2009. To je potvrdio gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen, potpisavši danas zajedno s Dinom Mustafićem, direktorom MESS-a i Džanom Karavdić, predstavnicom Udruženja "Jazz Fest", ugovore o sufinansiranju ovih kulturnih manifestacija koje su od posebnog interesa za Grad Sarajevo.