Grad Sarajevo među dobitnicima Zahvalnice za pruženu pomoć Sigurnoj kući za žrtve nasilja u porodici

Grad Sarajevo je među 35 dobitnika priznanja Fondacije „Lokalna demokratija“ za pruženu pomoć i podršku žrtvama nasilja u porodici. U ime Grada Sarajeva Zahvalnicu je primio zamjenik gradonačelnika Igor Kamočaji, koju mu je uručila direktorica Fondacije  Jasmina Mujezinović, na svečanosti održanoj danas povodom 10 godina postojanja Sigurne kuće – Skloništa za ženu i djecu, žrtve nasilja u porodici. Čestitajući ovaj značajni jubilej, dogradonačelnik Kamočaji je istaknuo da Grad Sarajevo u kontinuitetu već godinama izdvaja značajna sredstva (ove godine 20.000 KM), za finansiranje troškova boravka korisnika u Sigurnoj kući, kao i za poboljšanje uvjeta rada i funkcioniranje Skloništa.