Apel Gradskog vijeća Grada Sarajeva Nogometnom/fudbalskom savezu BiH

Na 27. sjednici održanoj danas, Gradsko vijeće Grada Sarajevo jednoglasno je utvrdilo APEL, koje upućuje organima i tijelima Nogometnog/fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine da usvoje novi Statut Nogometnog/fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine  u skladu sa zahtjevima krovne svjetske i evropske organizacije (FIFA i UEFA),  budući da je to sigurno ono što građani grada  Sarajeva, olimpijskog grada žele.

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Održana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao predsjedavajući Gradskog vijeća gosp. Željko Ler. Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je na 27. sjednici Budžet Grada Sarajeva za 2011. godinu, u iznosu od 21.387.792,00 KM, što je u odnosu na usvojeni Rebalans 2010. godine povećanje za 22,85 %, te Odluku o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2011.godinu. Gradski vijećnici su usvojili Izvještaj o radu Gradskog vijeća za 2010. godinu. Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2010. godinu realiziran je u zadovoljavajućoj mjeri, cijeneći teme koje su realizirane, a nisu bile prethodno programirane i realizaciju tema koje su zamjenama i dopunama konačno utvrđene kao programske teme za rad Gradskog vijeća.

Učenici Srednje škole primijenjenih umjetnosti iz Innsbrucka u uzvratnoj posjeti Sarajevu

Zamjenik gradonačelnika Miroslav Živanović upriličio je prijem za učenike i nastavnike Srednje škole primijenjenih umjetnosti iz pobratimskog grada Innsbrucka, koji su u uzvratnoj posjeti našem gradu. Zajedno sa našim učenicima, nastavljaju sa aktivnostima u okviru zajedničke umjetničke radionice, a njihovi radovi bit će predstavljeni na izložbi \’\’Connecting Art\’\’, koja će svečano biti otvorenena povodom Dana grada Sarajeva. Njihovi domaćini su naši učenici Srednje škole primijenjenih umjetnosti, koji su u oktobru prošle godine zajedno sa profesorima, povodom obilježavanja 30 godina bratimljenja Sarajeva i Innsbrucka kao gosti  Fakulteta za izgradnju i umjetnost, posjetili njihov grad i započeli  umjetničku radionicu, čije su radove izložili u gradskoj galeriji \’\’Hofburg\’\’.

Poziv medijima za akreditovanje ekipa koje će pratiti Svečanu sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva i program obilježavanja 6. aprila, dana grada Sarajeva

Poštovane kolege,
Pozivamo Vas da akreditujete ekipu Vaše medijske kuće koja će pratiti Svečanu sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva i manifestacije iz programa obilježavanja 6. aprila, Dana grada Sarajeva. Molimo Vas da što prije dostavite imena medijske ekipe na fax: 214 847 ili e-mail: info_grad@sarajevo.ba.