Sarajevo i Friedrichshafen, uz bogat kulturno-umjetnički program, obilježili 40. godina pobratimskih veza

Delegacija Grada Sarajeva, predvođena zamjenikom gradonačelnika Miroslavom Živanovićem i potpredsjednikom Gradskog vijeća Salkom Nikšićem, učestvovala je u svečanom obilježavanju 40. godina pobratimstva gradova Friedrichshafena i Sarajevo. Svečanoj ceremoniji u ovom njemačkom gradu, prisustvovali su i vijećnici Grada Sarajeva, Vedrana Vikić i Suad Muzurović. Inače, Grad Sarajevo je prvi grad s kojim je Friedrichshafen prije 40 godina uspostavio pobratimske odnose koji su i dalje vrlo intenzivni zahvaljujući obostranoj predanosti i iskrenoj volji građanki i građana oba grada. U bogatom kulturno–umjetničkom programu su, pored lokalnih umjetnika i muzičara, pod pokroviteljstvom Grada Sarajeva, učestvovali i sarajevski glumci i muzičari, obrtnici i predstavnici obrazovnih i kulturnih institucija koji već dugi niz godina aktivno sarađuju sa svojim partnerima iz Friedrichshafena.