43. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Održana je 43. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao predsjedatelj Gradskog vijeća prim. dr. Željko Ler. Vijećnici Grada Sarajeva usvojili su Odluku o utvrđivanju i načinu dodjele nagrade Slovo Makovo/Mak Dizdar. Cijeneći veliki doprinos Mehmedalije Maka Dizdara kao najpoznatijeg bosanskohercegovačkog pjesnika, koji je i kao građanin Sarajeva ostavio neizbrisiv trag u kulturnom i društvenom životu Sarajeva i Bosne i Hercegovine, te uvažavajući potrebu da se suvremenim poetskim velikanima oda priznanje na dostojanstven način, Gradsko vijeće Grada Sarajeva donosi navedenu Odluku. Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Regulativnog plana „Zetra“ s Odlukom o provedbi Izmjena i dopuna Regulativnog plana „Zetra“. Vijećnici su usvojili Odluku o pripremi i provedbi kulturnog programa „Sarajevo, europski most kultura 2014“.