Gradska uprava vodi pregovore za organizaciju Javnog dočeka Nove godine u Sarajevu

S obzirom na veliko interesovanje medija i javnosti o ovogodišnjoj organizaciji Javnog dočeka Nove godine u Sarajevu obavještavamo da Gradska uprava trenutno vodi pregovore sa određenim partnerima u organizaciji. Pregovori se vode sa partnerima za organizaciju Centralnog programa kao i za organizaciju Dječijeg programa. Po okončanju pregovora, najvjerovatnije početkom sljedeće sedmice, javnost će biti upoznata sa zvaničnim informacijama o konačnoj odluci.

45. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Održana je 45. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao predsjedavajući Gradskog vijeća prim. dr. Željko Ler. Prije usvajanja dnevnog reda, Gradskom vijeću obratio se predsjedavajući prim. dr. Željko Ler, s prijedlogom da se tačka "Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja u periodu januar-oktobar 2012. godine" povuče sa dnevnog reda, uz obrazloženje da ista nije dostavljena od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su Strategiju razvoja Grada Sarajeva za 2012-2020. Strategija razvoja Grada Sarajeva predstavlja strategijski okvir sa najvažnijim društvenim i ekonomskim opredjeljenjima u sklopu kojih će se definirati konkretni programski ciljevi u planiranom periodu. Ovaj plan provodit će se u periodu pristupnih pregovora Bosne i Hercegovine s EU, što će uveliko uticati na oblikovanje cjelokupne nacionalne politike.