Potpisan Ugovor o davanju kuće u vlasništvu Grada Sarajeva na privremeno korištenje bez naknade JU „Vladimir Nazor“

Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić i direktor JU „Vladimir Nazor“ Zulfo Ahmetović, potpisali su Ugovor o ponovnom davanju kuće u naselju Gajevi kod Čevljanovića, Općina Ilijaš, na privremeno korištenje bez naknade ovoj ustanovi. Ovim ugovorom će biti omogućeno da štićenici Centra „Vladimir Nazor“ i u narednih pet godina koriste kuću koju je Grad Sarajevo kupio ovoj ustanovi u septembru 2008. godine, s ciljem realizacije projekta "Škola u prirodi". “Naša je dužnost podržavati rad ovakvih ustanova koje rade jedan koristan i human posao, nastojeći da osiguraju što bolje školovanje i što bolje uvjete odrastanja djeci i omladini sa poteškoćama u razvoju”, istaknuo je Komšić.