RP „Vitkovac“ i „Boljakov Potok“ na sjednici GV-a u julu

Služba za urbano planiranje i stambene poslove Grada Sarajeva obavještava da će na julskoj sjednici Gradskog vijeća biti predloženi za usvajanje: Prijedlog odluke o usvajanju RP „Vitkovac“ sa Odlukom o provođenju RP „Vitkovac“ i Prijedlog odluke o usvajanju RP „Boljakov Potok“ sa Odlukom o provođenju RP „Boljakov Potok“.