Nastupna posjeta njemačkog ambasadora Hellbacha Gradu Sarajevu

Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić susreo se danas sa ambasadorom SR Njemačke, NJ.E. Christian Hellbachom te mu poželio uspješan mandatni period. Ambasador nije krio oduševljenje gradom kao i ljubaznošću njegovih građana. Gradonačelnik Komšić je iskazao zahvalnost na svesrdnoj podršci i pomoći koju je SR Njemačka kao prijateljska zemlja tokom ratnog perioda pružala Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Gradonačelnik je posebno istaknuo aktivni i konstruktivni angažman SR Njemačke u postdejtonskom periodu, a koji se u najvećoj mjeri sastojao u pružanju značajne finansijske i stručne pomoći BiH u oblastima provođenja ekonomskih i pravnih reformi s ciljem stvaranja demokratske, ekonomski i pravno održive BiH.