Gradsko vijeće dodijelilo priznanje „Ključ Grada Sarajeva“ papi Franji

Priznanje „Ključ Grada Sarajeva“ dodijeljeno papi Franji, na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, održanoj danas, Gradonačelnik će uručiti Papi, tokom njegove posjete Sarajevu 06.06.2015. godine. Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Suljo Agić, Predsjedavajući Gradskog vijeća, vijećnici su prihvatili ostavku, te je odlukom Gradskog vijeća i formalno razriješen funkcije zamjenika Gradonačelnika Aljoša Čampara. Odlučeno je i o razrješenju, odnosno izboru novog člana Etičkog vijeća. Na današnjoj sjednici, usvojena je Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Mahmutovac“, sa Odlukom o provođenju iste.