Gradonačelnik Komšić pozvao dr. Offermanna na nastavak saradnje

Povodom prošlosedmične odluke donatora Edmonda Offermanna o raskidanju Memoranduma o sporazumijevanju za davanje novčane donacije i podrške Projektu „Revitalizacija Trebevićke žičare“, gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić uputio je danas pismo dr. Offermannu. Osvrćući se na dosadašnji angažman i saradnju dr. Offermanna i Grada Sarajeva u Projektu, gradonačelnik Komšić ga je još jednom obavijestio da je Grad Sarajevo potpisivanjem Ugovora o osnivanju prava građenja sa KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo i dobijanjem saglasnosti na isti od strane Skupštine Kantona Sarajevo i Gradskog vijeća Grada Sarajeva, u potpunosti riješio imovinsko-pravne odnose i time ispunio osnovni preduvjet za nastavak daljnjih aktivnosti definiranih spomenutim memorandumom.