Skaka i Gavrić u radnoj posjeti Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“

Gradonačelnik Abdulah Skaka i predsjedavajući Gradskog vijeća Igor Gavrić danas su bili u radnoj posjeti Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“. Direktor ovog JP Armin Kajmaković upoznao ih je  sa trenutnim aktivnostima, budućim razvojnim planovima, te pozitivnim poslovnim rezultatima koje već godinama bilježi ova sve respektabilnija kompanija, prepoznata od mnogih svjetskih i evropskih aviokompanija.

Gradonačelnik Skaka iskazao je otvorenost Grada Sarajeva za saradnju sa Sarajevskim aerodromom, koji pružajući kvalitetne usluge svojim korisinicima i poslovnim partnerima, pridonosi imidžu glavnog grada, kao i boljem utisku svih onih koji ga posjećuju.

S obzirom da grad Sarajevo uistinu postaje važna turistička destinacija, koja bilježi sve veći broj dolazaka, ali i zadržavanja turista iz cijeloga svijeta, sudionici današnjeg susreta su se složili da uzajamnu saradnju treba unaprjeđivati u pogledu postavljanja turističke signalizacije na ulazu/izlazu iz aerodroma, poput znaka dobrodošlice, mape grada, obavještavanja o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima te ostalim objektima i sadržajima u gradu.