Grad Sarajevo i Sud Bosne i Hercegovine potpisali Memorandum o saradnji za korištenje Informativnog centra o MKSJ

      Grad-Sarajevo-i-Sud-Bosne-i-Hercegovine-potpisali

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka i zamjenik predsjednika Suda BiH sudija Davorin Jukić danas su u Vijećnici potpisali Memorandum o saradnji.

Njime su definisani ciljevi i uslovi međusobne saradnje u aktivnostima, projektima, programima i oblastima od zajedničkog interesa, a u vezi sa uspostavljenim Informativnim centrom o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo.

Imajući u vidu mandat Informativnog centra o MKSJ Sarajevo, koji, između ostalog, uključuje i pružanje podrške pravnim stručnjacima, kao i činjenicu da Sud BiH u svom radu slijedi i unaprijeđuje nasljeđe MKSJ i vladavinu prava u BiH, uspostava saradnje na partnerskim osnovama je od obostrane važnosti za obje institucije.

„Ovakvi sporazumi doprinose jačanju mandata i misije Informativnog centra MKSJ Sarajevo. Uvjereni smo da će osoblje Suda BiH, na bazi ove naše saradnje, iskoristiti resurse Centra, te da će međusobna saradnja i realizacija zajedničkih projekata u konačnici rezultirati i digitalizacijom arhivske građe u predmetima ratnih zločina koji su se vodili pred Sudom BiH“, rekao je gradonačelnik Skaka.

Potpisanim Memorandumom Sud BiH dobija mogućnost korištenja resursa Informativnog centra o MKSJ, uključujući pristup i pretraživanje online baza podataka Haškog tribunala, korištenje dostupne bibliotekarske građe, kao i prostora Centra za potrebe održavanja stručnih edukacija, savjetovanja i sličnih aktivnosti koje organizuje Sud BiH. S druge strane, Sud BiH će osigurati učešće sudija i stručnog osoblja Suda u informativnim i edukativnim događajima koje organizuje Informativni centar o MKSJ Sarajevo u okviru provedbe svog mandata.

Od posebnog značaja su i odredbe Memoranduma kojima su potpisinici definirali način organizovanja zajedničkih projekata, kao i apliciranja na domaće i međunarodne projekte koji podržavaju područje međusobne saradnje.