Finansijska podrška Grada Sarajeva udruženjima djece i osoba sa poteškoćama u razvoju

      Finansijska-podrška-Grada-Sarajeva-udruženjima-djece-i-osoba-sa-poteškoćama-u-razvoju

Grad Sarajevo godinama finansijski pomaže i podržava udruženja koja se bave edukacijom i osnaživanjem djece s poteškoćama u razvoju i njihovih porodica.

Tim povodom, gradonačelnik Abdulah Skaka, danas je potpisao ugovore sa Ines Kavalec i Dževidom Sulejmanović, predsjednicama Udruženja „Dajte nam šansu“ i „Budućnost“, kojima su za njihove projekte dodijeljena planirana i odobrena sredstva iz ovogodišnjeg Budžeta Grada Sarajeva.

“Naša je obaveza podržavati rad udruženja koja svojim aktivnostima pokušavaju prevazići sve barijere i omogućiti djetetu i osobi sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama kvalitetan i sadržajan život. Šira društvena zajednica i svi mi, pojedinci – moramo pozitivno djelovati u pravcu stvaranja okruženja u kojem će svi imati jednake mogućnosti bez obzira na različite sposobnosti“, istaknuo je gradonačelnik Skaka.

Predsjednice udruženja “Dajte nam šansu” i “Budućnost” zahvalile su Gradu Sarajevu na kontinuiranoj podršci, s ciljem unapređenja stručne i druge potrebne pomoći kako bi djeca sa poteškoćama i njihove porodice imale bolju i sigurniju budućnost.