Održana je 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao predsjedavajući Gradskog vijeća prim. dr. Željko Ler. Prije usvajanja dnevnog reda, na prijedlog predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva, minutom šutnje odata je počast žrtvama u Norveškoj. U dnevni red uvršten je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Park šuma Mojmilo“. Nakon što su vijećnici Gradskog vijeća Grada Sarajeva primili k znanju Obavještenje o prestanku mandata gradskog vijećnika Almedina Miladina, mandat je dodijeljen gosp. Rizahu Avdiću, koji je tom prilikom položio svečanu zakletvu.

Sjednici su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova KS gosp. Muhamed Budimlić,  policijski komesar gosp. Vahid Ćosić i šef ureda policijskog komesara gosp. Fatmir Hajdarević. Ministar MUP-a KS gosp. Muhamed Budimlić naglasio je da nema značajnih razlika u statističkim pokazateljima u odnosu na isti period prošle godine, ali je istaknuo da zabrinjava stepen ilegalnog oružja koje građani posjeduju, sigurnost u saobraćaju te nasilničko ponašanje mladih i maloljetnika.
Primljena je k znanju Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja za period januar – juni 2011. godine, koju je detaljnije prezentirao šef ureda policijskog komesara gosp. Fatmir Hajdarević. U periodu januar – juni  2011. godine u odnosu na isti period 2010. godine, smanjen je broj registriranih krivičnih djela, podnesenih prekršajnih naloga i zahtjev za pokretanje prekršajnih postupaka, kao i krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnih osoba, dok je broj osoba lišenih slobode, napada na službene osobe, saobraćajnih nezgoda i prijavljenih osoba za počinjena krivična djela povećan.
Policijski komesar KS gosp. Vahid Ćosić naglasio je da je oprema pripadnika policije dotrajala, kao i da komunikacija između građana i policije mora biti mnogo bolja i efikasnija.
Gradski vijećnici su usvojili Akcioni plan energetski održivog razvoja grada Sarajeva (SEAP), o kome je u uvodnom izlaganju više govorio ministar saobraćaja KS gosp. Haris Lulić. Akcioni plan energetski održivog razvoja grada predstavlja temeljni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identificira, te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekta i mjera energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije na gradskoj razini, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2 za više od 20% do 2020. godine.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o podizanju spomenika od značaja za Grad Sarajevo (replika Zgošćanskog stećka). Spomenik se podiže na platou ispred zgrade Zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine.
Vijećnici Gradskog vijeća su usvojili Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Paromlinska“. Regulacioni plan se radi u cilju urbanog uređenja prostora kroz preispitivanje prostornih mogućnosti za novu izgradnju, integraciju zatečenog građevinskog fonda, opremanje područja adekvatnom društvenom, saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom, uvažavajući postojeću parcelaciju i vlasničke odnose. Također, Vijeće je usvojilo Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar Novo Sarajevo“.

Vijeće je donijelo Odluku o sufinansiranju II „Balet-fest Sarajevo“ u iznosu 50.000,00 KM. Gradski vijećnik Gradimir Gojer imenovan je za člana Organizacionog odbora ove kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo. 

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o sufinansiranju „51. internacionalni teatarski festival MESS 2011.“ u iznosu 80.000,00 KM. Benjamin Isović, savjetnik gradonačelnika, imenovan je za člana Organizacionog odbora ove kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo.

Vijeće je donijelo Odluku o sufinansiranju manifestacije  „15. Jazz Fest Sarajevo“ u iznosu 55.000,00 KM. Miroslav Živanović, zamjenik gradonačelnika, imenovan je za člana Organizacionog odbora ove kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo.

Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnoj organizaciji Pravobranilaštva Grada Sarajeva.

Gradski vijećnici su usvojili Izvještaj o aktivnostima Organizacionog i Izvršnog odbora za kandidaturu Sarajeva za Evropsku prijestolnicu kulture 2014. godine. Nakon 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva, održane 31.05.2011.godine, Organizacioni i Izvršni odbor za kandidaturu Sarajeva za Evropsku prijestolnicu kulture 2014. godine održali su sastanke, te realizirali sve predviđene aktivnosti kroz konsultacije sa gradonačelnikom Grada Sarajeva i Gradskom upravom, te radno-konsultativne sastanke sa partnerima za projekat kandidature Sarajevo za EPK2014.

Usvojen je Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne saradnje za period april – juni 2011. godine. Aktivnosti Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje odvijale su se na multilateralnom nivou kroz članstvo u međunarodnim asocijacijama gradova i sudjelovanje u međunarodnim skupovima; na bilateralnom nivou u formi suradnje sa pobratimskim, partnerskim i drugim gradovima u svijetu, te saradnjom sa stranim diplomatskim predstavništvima u Bosni i Hercegovini.

Vijećnici su usvojili Nacrt odluke u usvajanju Regulacionog plana „Breka“ sa Nacrtom odluke o provođenju RP „Breka“, te su isti upućeni u javni uvid i javnu raspravu u trajanju 30 dana.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva je pokrenut veći broj vijećničkih pitanja i inicijativa.