Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09),   sazivam 36. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva koja će se održati u utorak 31. 01.  2012. godine u 10.00 sati,  u objektu  Grada Sarajeva – Ovalna sala  Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 27. 12.  2011. godine.Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o obrazovanju Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2012.godini 

2. Prijedlog  programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2012. godinu

3. Prijedlog programa Manifestacije obilježavanja 6. aprila – Dana Grada Sarajeva u 2012. godini

4. Prijedlog odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije XXVIII Internacionalni festival Sarajevo „Sarajevska zima 2012“

5. Prijedlog odluke o visini novčanog iznosa pojedinačne i grupne „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2012. godini

6. Izvještaj o realizaciji Programa prevencije maloljetničke delinkvencije za period od 01.01. – 31.12. 2011. godine

7. Informacija o upisu učenika u srednje škole sa područja Grada Sarajeva u školskoj 2011./2012. godini

8. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon   216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI  GRADSKOG VIJEĆA

Prim. dr. Željko Ler

Broj: 01-05-124/12

Datum: 18. 01. 2012. godine