Temeljem članka 35. stavak 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 43. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva koja će se održati u utorak 31.07.2012. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna dvorana Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića, broj 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 42. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 26.06.2012. godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED: 

1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i načinu dodjele nagrade Slovo Makovo/Mak Dizdar
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulativnog plana „ZETRA“ s Prijedlogom Odluke o provedbi Izmjena i dopuna Regulativnog plana „ZETRA“
3. Prijedlog Odluke o pripremi i provedbi kulturnog programa „Sarajevo, europski most kultura 2014.“
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Konvenciju vezanu za organizaciju manifestacije „Sarajevo 2014“
5. Prijedlog Odluke o sufinanciranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacijskog odbora manifestacije „16. Jazz Fest Sarajevo 2012“
6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacijskog odbora manifestacije „Oni su najbolji 2012."
7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacijskog odbora manifestacije III „Balet-fest Sarajevo 2012."
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe Gradskog vijeća Grada Sarajeva
9. Nacrt Odluke o usvajanju Regulativnog plana „Ahatovići“ s Nacrtom Odluke o provedbi Regulativnog plana „Ahatovići“
10. Informacija o suradnji i odnosima tijela Grada Sarajeva s vjerskim zajednicama i crkvama
11. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas, da nazočite sjednici, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.
 
PREDSJEDATELJ GRADSKOG VIJEĆA

Prim. dr. Željko Ler

Broj: 01-05-1056/12

Nadnevak: 19.07.2012. godine