Održana je 43. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao predsjedatelj Gradskog vijeća prim. dr. Željko Ler. Vijećnici Grada Sarajeva usvojili su Odluku o utvrđivanju i načinu dodjele nagrade Slovo Makovo/Mak Dizdar. Cijeneći veliki doprinos Mehmedalije Maka Dizdara kao najpoznatijeg bosanskohercegovačkog pjesnika, koji je i kao građanin Sarajeva ostavio neizbrisiv trag u kulturnom i društvenom životu Sarajeva i Bosne i Hercegovine, te uvažavajući potrebu da se suvremenim poetskim velikanima oda priznanje na dostojanstven način, Gradsko vijeće Grada Sarajeva donosi navedenu Odluku. Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Regulativnog plana „Zetra“ s Odlukom o provedbi Izmjena i dopuna Regulativnog plana „Zetra“. Vijećnici su usvojili Odluku o pripremi i provedbi kulturnog programa „Sarajevo, europski most kultura 2014“.

Na sjednici su gradski vijećnici usvojili Odluku o davanju suglasnosti na Konvenciju vezanu za organizaciju manifestacije „Sarajevo 2014“.

Vijeće je usvojilo Odluku o sufinanciranju manifestacije  „16. Jazz Fest Sarajevo“ u iznosu 55.000,00 KM. Miroslav Živanović, zamjenik gradonačelnika, imenovan je za člana Organizacijskog odbora ove kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o sufinanciranju manifestacije „Oni su najbolji“ 2012. u iznosu 10.000,00 KM. Ramiz Kadić, pomoćnik  gradonačelnika, imenovan je za člana Organizacijskog odbora ove kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo.

Vijeće je usvojilo Odluku o sufinanciranju III „Balet-fest Sarajevo“ 2012. u iznosu 50.000,00 KM. Gradski vijećnik Gradimir Gojer imenovan je za člana Organizacijskog odbora ove kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo.
 
Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o  davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su zaključak kojim se Nacrt Odluke o usvajanju Regulativnog plana „Ahatovići“ s Nacrtom Odluke o provedbi Regulativnog plana „Ahatovići“, upućuje u  javnu raspravu kako je to predloženo u  zaključku.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva primilo je k znanju Informaciju o suradnji i odnosima tijela Grada Sarajeva s vjerskim zajednicama i crkvama.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih inicijativa i pitanja.