Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Ranko Čović, zajedno sa Suvadom Kerlom, vijećnikom Gradskog vijeća i predsjednikom Komisije za međunarodnu saradnju prisustvovao je Generalnoj skupštini GDCO (Organizacija gradova za globalno projektovanje) u Ankari od 27. do 30.08.2013. godine. „Metode urbane regeneracije“ i „Zapušteni prostor nakon procesa urbane regeneracije“,  teme su Generalne skupštine koje su gradovima pružile jedinstvenu priliku da podijele iskustva kao i da definiraju nove pristupe konkretno navodeći načine kako učiniti naše gradove pametnim i održivim. Trodnevni skup se sastojao od uvodnih govora, sastanaka i prezentacija, omogućivši upoznavanje sa raznim vrstama inicijativa iz oblasti urbanog projektovanja iz čitavog svijeta. Također, paralelno sa Generalnom skupštinom održana je izložba na kojoj su pojedini gradovi predstavili svoja dostignuća vezana za urbano projektovanje. Konferencija u Ankari okončana je usvajanjem Deklaracije GDCO, te izborom Ankare za predsjedavajućeg GDCO do 2015, a Grad Sarajevo je pozvan da aplicira za članstvo u organizaciji GDCO.

 

Tokom konferencije, delegacija Grada Sarajeva susrela se sa gradonačelnikom Ankare g. Melihom Gokcekom i predsjedavajućim Odbora grada Ankare g. Ali M. Dalbayem. Tom prilikom, predstavnici dvaju gradova, razgovarali su o unapređenju suradnje između Ankare i Sarajeva, kao gradova pobratima i glavnih gradova, zatim o suradnji na polju infrastrukture te mogućnostima investiranja u oblasti razvoja turizma, malih i srednjih preduzeća, te domena prerade hrane.