Na poziv predsjednika Svjetske unije turskih općina Nihata Zeybekcija, zamjenik gradonačelnika Sarajeva Igor Kamočaji i pomoćnica gradonačelnika za urbano planiranje Nedreta Komarica učestvuju u radu 2. Euroazijskog kongresa lokalne samouprave, koji se održava u Istanbulu na temu „Planiranje i urbana transformacija“. U svom obraćanju u diskusiji na prvoj sesiji „Proces izrade prostornog plana“, dogradonačelnik Kamočaji je kazao da je Grad Sarajevo danas u potrazi za novim urbanističkim planiranjem, prilagođenim njegovim potrebama.

Istaknuo je ciljeve prostornog razvoja i uređenja grada Sarajeva, te dodao da „osnovu za budući razvoj grada čine aktivnosti na sanaciji, rekonstrukciji i revitalizaciji najvećeg broja postojećih naselja, podizanje kvaliteta građevinskog fonda, obezbjeđenje odgovarajuće funkcionalno-teritorijalne povezanosti i ujednačavanje stepena urbanog i komunalnog standarda u cilju smanjenja razlika u kvaliteti življenja između centra i periferije grada“.

Pomoćnica gradonačelnika za urbano planiranje Nedreta Komarica upoznala je skup sa aktivnostima na pripremi, izradi i donošenju regulacionih planova, što je jedna od osnovnih ingerencija Grada Sarajeva.

Tokom Kongresa, dogradonačelnik Kamočaji je imao i bilateralne razgovore sa predsjedavajućom Komiteta za međunarodnu saradnju i EU iz Istanbula Serpil Bagriacik, i tom prilikom predložio nekoliko projekata za konkretniji nastavak saradnje dva pobratimska grada.

Inače, Kongres se održava u organizaciji Svjetske unije turskih općina i Turske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj, uz podršku Ministarstva za kulturu i turizam R Turske, te Unija općina Turske i Marmara. Učesnici Kongresa su radili u četiri sesije: „Proces izrade prostornog plana“, „Zaštita urbanog identiteta i očuvanje baštine“, „Prakse urbanih transformacija“ i „Prakse urbanog dizajna“, nakon čega je donijeta i Deklaracija o planiranju i urbanoj transformaciji.