Delegacija Grada Sarajeva na čelu sa zamjenikom gradonačelnika Miroslavom Živanovićem, koja u sklopu Weekend Media Festivala 2010. boravi u Rovinju, danas je održala sastanke sa predstavnicima Grada Pule i Grada Rovinja. U razgovoru sa predstavnicima Grada Pule, koje je predvodila Vera Radolović, zamjenica gradonačelnika Pule, utvrđeni su mogući oblici suradnje između dva grada u oblasti razvoja efikasnih mehanizama i procedura lokalne samouprave, kao i u oblasti razvoja i podrške poduzetništvu. Zamjenica gradonačelnika je izrazila svoju punu podršku naporima Grada Sarajeva usmjerenim ka zaštiti prava na lokalnu samoupravu.

Sastanak sa Giovannijem Sponzom, gradonačelnikom Grada Rovinja, i njegovim suradnicima posvećen je razmjeni iskustava u oblasti razvoja turizma i pratećih djelatnosti.

Tokom razgovora je zaključeno kako Sarajevo uistinu ima značajan turistički potencijal, te je iskazana spremnost Grada Rovinja da, uz pomoć gradske turističke zajednice, pruži podršku Gradu Sarajevu u razvoju odgovarajućeg programa mjera usmjernih ka razvoju i promociji Sarajeva kao atraktivne turističke destinacije.  

Sa predstavnicima oba grada dogovorena je buduća dinamika suradnje kao i razmjena odgovarajućih strateških dokumenata.