Grad Sarajevo i gradonačelnik Ivo Komšić pozdravili su usvajanje izmjena i dopuna Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH u Zastupničkom i u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Temeljem novog zakonskog rješenja, kojeg je nedavno utvrdila Vlada FBiH i uputila u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku, Grad Sarajevo se uključuje u izravnu raspodjelu javnih prihoda s jedinstvenog računa Federacije Bosne i Hercegovine. 

Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona i vraćanjem prihoda glavnom gradu, Grad Sarajevo će moći nesmetano nastaviti obavljati svoje funkcije, pogotovo kad je riječ o trenutno najaktualnijim gradskim infrastrukturalnim projektima, kao što su: izgradnja gradske biciklističke staze, revitalizacija Trebevićke žičare, signalizacija za slijepe i slabovidne osobe, EYOF…

Usvajanjem po žurnom postupku izmjena i dopuna Zakona u oba doma Parlamenta FBiH, provodi se presuda Ustavnog suda FBiH iz lipnja ove godine, kojom je utvrđeno da je Gradu Sarajevu povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu, zagarantirano odredbama Ustava FBiH, Europske povelje o lokalnoj samoupravi i Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Komšić ovom prilikom izražava zahvalnost Visokom predstavniku u BiH g. Valentinu Inzku i njegovom stručnom timu, kao i ekspertima kabineta predsjedatelja Vijeća ministara BiH i premijera Vlade Federacije BiH koji su dali značajan doprinos s ciljem osiguranja statusa i financiranja Sarajeva kao glavnog grada države Bosne i Hercegovine.