Grad-Sarajevo-podržao-akciju-uklanjanja-grafita

Uklanjanjem grafita sa fasade na zgradi Vanjsko-trgovinske komore u ulici Branislava Đurđeva danas je započela akcija pod sloganom “Zajedno za ljepše Sarajevo”.

Gradska uprava Grada Sarajeva i Ministarstvo unutrašnjih poslova KS u saradnji sa Međunarodnim programom pomoći u kriminalističkoj obuci u BiH – ICITAP realizira ovaj projekt, kojim je predviđeno uklanjanje grafita sa 33 objekta uže gradske jezgre.

“Ovo je nastavak kampanje i projekta uklanjanja grafita koji smo započeli u junu prošle godine. Projekt je od javnog interesa i ima za cilj, osim zaštite građevina u samom centru grada, tako i stvaranje ugodnijeg ambijenta za život i ljepše vizrure grada kako za građane tako i za turiste koji u naš grad dolaze u sve većem broju“, istaknuo je gradonačelnik Abdulah Skaka.

Grad Sarajevo je obezbijedio potrebne saglasnosti, a u akciji će pored predstavnika odabrane firme za čišćenje grafita, učestvovati i sarajevski srednjoškolci.

Grad je inicirao izradu Elaborata na osnovu kojeg će se uklanjati grafiti u naredna dva mjeseca sa fasada objekata u ulicama: Đulagina br. 8, Gazi Husrev-begova 3, Obala Kulina bana br. 7, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 31 i 36, Zelenih beretki br. 12, 16 i 20, Muvekita br. 7, Muhameda Kantardžića br. 1 i 3, Gajev trg br. 2, Ferhadija br. 25, Vladislava Škarića br. 8, Zmaja od Bosne br. 3 i 8, Maršala Tita br. 5-7, 9, 21, 30, 34 i 38; Pruščakova br. 2-4, Branilaca Sarajeva br. 30, Reisa Džemaludina Čauševića br. 2 i 4, Musala br. 5 i Hamdije Kreševljakovića br. 2.

Na štandu ispred BBI-a centra danas su se građanima dijelili edukativni leci, propagandni materijal sa svim potrebnim informacijama o ovoj akciji, kao i o preventivnim i represivnim mjerama, kako bi se smanjilo uništavanje gradskih fasada.

.