Grad-Sarajevo-potpisao-Memorandum-o-saradnji

Informativni centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju otvorio je vrata za studente, istraživače, profesore i akademske djelatnike Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa kojima će u narednom periodu sarađivati i realizirati zajedničke projekte.

Tim povodom jutros je u Vijećnici gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka primio dekanesu Pravnog fakulteta prof. dr. Hajriju Sijerčić-Čolić te prodekane prof. dr. Fikreta Karčića i prof. dr. Midhata Izmirliju.

Gradonačelnik Skaka i dekanesa Sijerčić-Čolić potpisali su i Memorandum o saradnji ove dvije institucije koji otvara široke mogućnosti kooperacije te iskorištavanja mogućnosti koje Informativni centar MKSJ pruža.

– Ovakvi sporazumi daju istinski i viši smisao postojanju Informativnog centra MKSJ. Uvjereni smo da će studenti i stručnjaci sa Pravnog fakuleteta, na bazi ove naše saradnje, iskoristiti puni kapacitet koji ima Haška arhiva Informativnog centra i autentična sudnica koja je smještena u Vijećnici. – rekao je gradonačelnik Skaka.

Dekanesa Sijerčić-Čolić je izrazila zadovoljstvo sporazumom te je najavila već od ovog ljeta realizaciju zajedničkih projekata. Informativni centar zvanično je otvorena 23. maja ove godine i djeluje u sklopu Grada Sarajeva.