Edina Edu Numankadića, našeg istaknutog likovnog umjetnika, gradonačelnik Sarajeva, Abdulah Skaka, posjetio je u njegovom ateljeu gdje on već decenijama stvara umjetnička djela.

Edin Numankadić trenutno obnaša funkciju direktora Olimpijskog muzeja, a zahvaljujući između ostalih i njemu, od agresorskih granata danas su sačuvani mnogi eksponati koji su simbol olimpijskog Sarajeva i koji će biti dio stalne postavke našeg novog-starog muzeja.

Ovom prilikom, razgovarano je o obnovi muzeja i fazama koje predstoje do samog njegovog povratka našim građanima.

Plan je da u 2019. godini otvorimo obnovljeni Olimpijski muzej.