URED GRADONAČELNIKA

Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo
tel.: 033 208 340, 443 050
fax.: 033 208 341
e-mail: grad@sarajevo.ba
www.sarajevo.ba

_____________________________________________________________________________________

Tajnik Gradske uprave

Tel. 033 443 300
Fax:  033 208 341

______________________________________________________________________________________

Odjel za odnose s javnošću

Tel: 033 221 145

Fax: 033 214 847

e-mail: info_grad@sarajevo.ba

http://sarajevo.ba/

___________________________________________________

Odjel za međunarodnu saradnju i EU integracije

Tel: 033 214 841

Fax: 033 208 341

e-mail: zinaida.cengic@sarajevo.ba

___________________________________________________

Odjel za kabinetske poslove

Tel: 033 443 300

Fax:  033 208 341

e-mail: grad@sarajevo.ba  

___________________________________________________

Odjel za pravne poslove

Tel: 033 443 300

Fax:  033 208 341

e-mail: grad@sarajevo.ba  

___________________________________________________

Odjel za zajedničke poslove

Tel: 033 443 300

Fax:  033 208 341

e-mail: grad@sarajevo.ba  

___________________________________________________

Odjel za poslove pisarnice

Tel: 033 203 121

Fax: 033 208 341

___________________________________________________

GRADSKE SLUŽBE

Gradska služba za opću upravu

Tel.: 033 221 152
e-mail: opcaupr@sarajevo.ba

Gradska služba za lokalnu samoupravu

Tel: 033 221 351
e-mail: dragana.s@sarajevo.ba 

Gradska služba financija

Tel: 033 220 767
e-mail: finansije@sarajevo.ba

Gradska služba za lokalno poslovanje i razvoj grada

Tel: 033 221 139, 202 883, 203 121
e-mail: business@sarajevo.ba saraj_hc@sarajevo.ba 

Gradska služba za urbano planiranje i stambene poslove

Tel/fax: 033 221 129
e-mail: urbanizam@sarajevo.ba

Gradska služba za komunalne poslove

Tel: 033 221 084
e-mail: komunalni@sarajevo.ba

Gradska služba za obrazovanje, kulturu i sport

Tel: 033 443 152
e-mail: drdjelat@sarajevo.ba