Gradski vijećnici su, pri otvaranju 31. sjednice, kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedatelj Gradskog vijeća, odali počast ubijenim pripadnicima Oružanih snaga BiH u terorističkom napadu u Rajlovcu. Rad Gradskog vijeća je počeo usvajanjem Odluke o obrazovanju Odbora za dodjelu  „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2016. godini. Predsjedatelj Odbora je Miroslav Živanović, zamjenik predsjedatelja Velija Katica, a članovi su: Gradimir Gojer, Enes Husejnović, Drago Jurić, Slaven Kovačević, Sanja Lazar, Tarik Drina, Igor Kamočaji, Edin Mustafić, Predrag Puharić, Salih Selmanović i Dženana Zlatar.

Dalje je, poslije rasprave o proceduralnim pitanjima, na prijedlog Kluba gradskih vijećnika SDA, predlagatelj povukao Odluku o korištenju, održavanju i čuvanju vodotoka na području grada Sarajeva, te je ista izostavljena iz dnevnog reda današnje sjednice.

Gradski vijećnici su, u nastavku sjednice, razmatrali dvije odluke vezane za regulativne planove. Tako je Gradsko vijeće usvojilo Odluku o usvajanju Regulativnog plana „Jarčedoli“ s Odlukom o provedbi iste.
Nacrt Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulativnog plana „Gradski centar Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant ,,B“ je tijekom široke rasprave izmijenjen, tako da su bitno skraćeni rokovi za realizaciju pojedinih aktivnosti do donošenja Plana. Tako izmijenjen Nacrt Odluke o pristupanju izradi Plana je upućen u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Na današnjoj sjednici Gradsko vijeće je, svojom Odlukom, dalo suglasnost na novi Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Pravobraniteljstva Grada Sarajeva.

Dalje su, gradski vijećnici, putem  izvješća upoznati o aktivnostima Grada Sarajeva u 2015. godini, u okviru međunarodnih asocijacija čiji je član. Imajući u vidu situaciju u kojoj se našao Grad Sarajevo, nakon što je Skupština Kantona Sarajevo u Proračunu Kantona Sarajevo izostavila obvezu financiranja Grada Sarajeva iz sredstava s jedinstvenog računa javnih prihoda Federacije BiH, te potrebu krajnje racionalnog pristupa prioritetima u izvršavanju Proračuna Grada Sarajeva, gradski vijećnici su upoznati i o iznosu dugovanja za godišnje članarine prema asocijacijama čiji je Grad Sarajevo član. Na prijedlog gradske vijećnice Novke Agić, usvojen je zaključak da se u Nacrtu Proračuna za sljedeću godinu, planiraju sredstva kako bi se izmirio dug prema međunarodnim asocijacijama čiji je Grad Sarajevo član.

Gradsko vijeće je razmotrilo Nacrt Programa međunarodne suradnje Grada Sarajeva za 2016. godinu te ga, svojim zaključkom, uputilo u javnu raspravu u trajanju do 22.12.2015. godine.

U nastavku su gradski vijećnici primili k znanju Informaciju o izvršenju Proračuna Grada Sarajeva za razdoblje 01.01.- 30.09.2015. godine, iz koje je vidljivo koliko je Grad Sarajevo bio uskraćen kada su u pitanju potrebna proračunska sredstva za temeljne funkcije. U takvoj situaciji, već utvrđeni prioriteti su se morali kontinuirano preispitivati.

Primljene su k znanju i  Informacija o realizaciji projekta iz područja zaštite okoliša u suradnji sa Aarhus centrom na području grada Sarajeva, te Informacija o implementaciji Projekta službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću, putem koje su vijećnici upoznati s do sada izvršenim aktivnostima u pripremi implementacije i toku implementacije I faze Projekta. Projekt se uvodi s ciljem povećanja transparentnosti, ekonomičnosti i učinkovitosti u radu Gradskog vijeća.

Dalje su, gradski vijećnici primili k znanju Informaciju o pripremama Javnog dočeka Nove 2016. godine u gradu Sarajevu, te usvojili predložene zaključke Odbora za društvene djelatnosti. Mada je financijska situacija izuzetno složena, Grad Sarajevo će, zajedno s četiri gradske općine, učiniti sve napore da se organizira Javni doček Nove 2016. godine, koji će u svakom smislu, biti primjeren našem Gradu.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, Povjerenstvo za spomenike uputilo inicijativu Gradskom vijeću da zatraži od mjerodavnog ministarstva Kantona Sarajevo informaciju o tijeku pripreme na podizanju ,,Spomenika braniteljima Grada Sarajeva“ na Trgu ,,Alija Izetbegović“.

Pored toga, Klub gradskih vijećnika SDP je uputio inicijativu da se, što je prije moguće, izabere zamjenik Gradonačelnika, budući da je prošlo značajno vremensko razdoblje od kada Grad Sarajevo nema drugog zamjenika Gradonačelnika.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba