Informativni-centar-o-Međunarodnog-kaznonog

U prostorijama Informativnog centra o MKSJ Sarajevo u sarajevskoj Vijećnici, održana je nastava za 26 inostranih studenata međunarodne ljetne škole prava pod nazivom “Uloga tranzicione pravde u izgradnji institucija i ljudskih prava nakon konflikta”, a koju organizuju Udruženje “Pravnik”, Fondacija Konrad Adenauer i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Polaznici ljetne škole su studenti dodiplomskog i postdiplomskog studija koji dolaze iz Albanije, Austrije, Belgije, BIH, Kanade, Kine, Danske, Francuske, Njemačke, Italije, Sjeverne Makedonije, Poljske, Rumunije, Srbije, Slovenije, Švedske, Švicarske, Turske, Ukrajine i SAD-a. Realizacija ljetne škole je dio saradnje koju je Grad Sarajevo uspostavio sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu potpisivanjem Memoranduma o saradnji u u junu prošle godine.

Polaznicima je prezentiran rad Centra, a održano je i jednosatno predavanje o mandatu i pravnom nasljeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), kao i Mehanizma za međunarodne krivične sudove, koji je pravni sljednik MKSJ.  Kroz predavanja i interaktivnu nastavu, studenti su stekli značajna znanja o ulozi MKSJ u  razvoju i unaprijeđenju međunarodnog humanitarnog i krivičnog pravu, a koji je kroz 24 godine svog rada razvio univerzalno prihvaćene standarde i prakse rješavanja sukoba, procesuiranja ratnih zločinaca i utvrđivanja individualne odgovornosti za krivična djela genocida, zločina protiv čovječnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja i teške povrede Ženevskih konvencija.

U sklopu boravka u prostorijama Informativnog centra, studentima je prezentirana i stalna izložbena postavka Centra, kao i orginalna sudnica MKSJ koja je trajno smještena u Vijećnici.

Studenti su sa oduševljenjem željeli saznati i nešto više o realiziranim i tekućim  projektima glavnog grada, a posebno su se zanimali  za historijat nastanka i obnove Vijećnice kao i za izgradnju Trebevićke žičare.