Do 4. aprila ove godine traje javni uvid u Nacrt Regulacionog plana „Logavina“, kada će se održati javna rasprava u ovom planskom dokumentu u 15.00 sati u velikoj sali Općine Stari Grad.Pozivaju se svi zainteresirani građani da prisustvuju javnoj raspravi o ovom planskom dokumentu.