Obavještavamo vas da će se u četvrtak, 05.07.2012. godine u 17.00 sati u dvorani Općinskog vijeća Općine Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića, broj 97) održati javna tribina na temu Temeljna koncepcija Regulativnog plana „Park šuma Mojmilo“. Prezentaciju će izvršiti nositelj izrade, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.