Obavještavamo Vas da će se 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u četvrtak 31.12.2015. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Dnevni red za 33. sjednicu Gradskog vijeća bit će predložen na samoj sjednici, a pred početak sjednice će se gradskim vijećnicima uručiti i pripadajući materijal.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba