Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac organizirala je danas sastanak u Gradskoj upravi sa Sylvainom Rouzeauom, predstavnikom francuske konsultantske firme SAFAGE i Catherinom Gardavaud, savjetnicom za ekonomske poslove i trgovinu Ambasade R Francuske u BiH, a sastanku su prisustvovali i Zlatko Petrović, kantonalni ministar za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Nermin Drndo, predstavnik KJKP "Vodovod i kanalizacija".

Današnji susret predstavlja nastavak razgovora koji su vođeni sredinom ovog mjeseca sa predstavnicima Amabsade R Francuske u BiH, a čija je Vlada zainteresirana za realizaciju eko-projekata na području grada i Kantona Sarajevo.

Tokom današnjeg susreta predstavnik firme SAFAGE izrazio je interes za učešće u eko-projektima u smislu pružanja stručne pomoći, znanja i tehnologije u procesu realizacije projekta obnove sarajevskog kolektora – centralnog prečistača otpadnih voda u naselju Butile, te uvezivanja Istočnog Sarajeva u komplentnu vodovodno-kanalizacionu mrežu. Nakon što je ministar Petrović upoznao predstavnika francuske firme sa svim aktivnostima koje resorno kantonalno ministarstvo vodi na ovom projektu, gradonačelnica Borovac je istakla da će u međunarodnim kontaktima lobirati s ciljem da se prikupe sredstva za realizaciju ovog za grad značajnog projekta.

Na kraju je dogovoreno da firma SAFAGE uspostave saradnju sa KJKP "Vodovod i kanalizacija" u cilju razmjene dokumentacije i vođenja stručnih razgovora, te saradnju sa predstavnicima općina Istočnog Sarajeva, Pala i Trnovo u cilju zaštite izvorišta  i ušča i protoka rijeke Miljacke. 

Izvor: Gradska uprava