U srijedu 22.08.2007. godine u 10.00 sati, predstavnici Grada Sarajeva Vojislav Terzić i Milan Maksimović zajedno sa predstavnicima Općine Novi Grad odat će počast i položiti cvijeće na mjestu pogibije Ramiza Salčina, u naselju Saraj Polje, ul. Teheranski trg do br. 14.

Pozivamo Vašeg novinara i fotoreportera/snimatelja da zabilježe ovaj događaj.

Izvor: Gradska uprava