Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Aljoša Čampara, predsjedavajući Gradskog vijeća Sabahudin Delalić, njegov zamjenik Miro Lazović i vijećnica Gradskog vijeća Novka Agić, u ime Grada Sarajeva danas su odali počast i položili cvijeće na spomen-obilježje ispred gradske tržnice Markale, gdje je prije 19. godina ubijeno 43-oje naših sugrađana, a 84 je teže ranjeno.

Cvijeće su položili i predstavnici državnog, federalnog, kantonalnog i općinskog nivoa vlasti, te zajedno sa članovima porodica žrtava, predstavnicima Unije civilnih žrtava rata KS i Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995.godina, odali počast ubijenim.

Tog tragičnog dana ubijeni su: Omer Ajanović, Hidajet Alić, Salko Alić, Zeno Bašević, Husein Baktašević, Sevda Brkan-Kruščica, Vera Brutus-Đukić, Halida Cepić, Paša Crnčalo, Mejra Cocalić, Razija Čolić, Esad Čoranbegić, Dario Dlouhi, Salko Duraković, Alija Dževlan, Najla Fazlić, Rijad Garbo, Ibrahim Hajvaz, Meho Herceglić, Jasmina Hodžić, Hajrudin Hozo, Jusuf Hašimbegović, Adnan Ibrahimagić, Ilija Karanović, Mesudija Kerović, Vehid Komar, Muhamed Kukić, Mirsad Kovačević, Hašim Kurtović, Ismet Klarić, Masija Lončar, Osman Mahmutović, Senad Muratović, Goran Poturković, Blaženka Smoljan, Hamid Smajlhodžić, Hajro Šatrović, Samir Topuzović, Hamza Tunović Ajdin Vukotić, Sabaheta Vukotić, Meho Zećo i Narima Žiga.