JU “Djeca Sarajeva”
Adresa: La Benevolencija br. 4
Telefon: 033 663 677, 033 213 529

Općina Stari Grad

Biseri
Adresa: Očaktanum 60
Telefon: 033 536 220

Bajka
Adresa: Vrbanjuša 138
Telefon: 033 531 649

Pčelica
Adresa: Jekovac 1
Telefon: 033 233 430

 Općina Centar

Šareni Voz
Adresa: Odobašina 10
Telefon: 033 206 517

Slavuj
Adresa: Josipa Vancaša 25
Telefon: 033 663 676

Višnjik
Adresa: Bolnička 38
Telefon: 033 203 255

Leptirići
Adresa: Kranjčevićeva 23
Telefon: 033 206 598

Lane
Adresa: Hermana Koste 3
Telefon: 033 202 981

Vrapčić
Adresa: Husrefa Redžića 5
Telefon: 033 205 004

Skenderija
Adresa: Skenderija 2
Telefon: 033 208 234

Makovi
Adresa: Maka Dizdara 12
Telefon: 033 220 211

Iskrica
Adresa: Patriotske lige 16
Telefon: 033 202 851

Općina Novo Sarajevo

Rosice
Adresa: Paromlinska 7
Telefon: 033 525 028

Kekec
Adresa: Ferde Hauptmana 36
Telefon: 033 616 331

Mašnica
Adresa: Kemala Kapetanovića 25
Telefon: 033 661 505

Košuta
Adresa: Aleja Lipa 49
Telefon: 033 617 322

Aprilski Cvjetovi
Adresa: Envera Šehovića 1
Telefon: 033 650 483

Općina Novi Grad

Lastavica
Adresa: Gradačačka 145
Telefon: 033 641 542

Dunje
Adresa: Brčanska bb
Telefon: 033 648 984

Labudovi
Adresa: Prvomajska 41
Telefon: 033 643 194

Srećica
Adresa: Dobrinjske bolnice 4
Telefon: 033 460 527

Dječiji grad
Adresa: Olimpijska bb
Telefon: 033 469 591

Zeko
Adresa: Adema Buće bb
Telefon: 033 644 880

Privatne predškolske ustanove

“Amel i Nur”
Adresa: Hamze Ćelinke 1
Telefon: 033 523 550
nur@amelinur.ba

PU “Bi-Lingual Nyrseru School”
Adresa: Trebinjska 8a
Tel/fax: 033 651 708
shabbir@bih.net.ba

PU “Sunce”
Adresa: Sutjeska 1
Telefon: 061 213 009
vrtic.sunce@gmail.com