Na danas održanoj 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva  vijećnici su usvojili  Prijedlog Odluke o usvajanju RP "Panjina Kula – Hrastovi, lokalitet Breka" i Prijedlog odluke o provođenju ovog regulacionog plana. Vijećnici su, također, usvojili Prijedlog Odluke o pristupanju izradi RP "Nedžarići 1". Usvojen je Nacrt Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna RP Poslovne zone "Šip" i Nacrt Odluke o provođenju Izmjena i dopuna ovog regulacionog plana, koji će se uputiti na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Gradsko vijeće je utvrdilo Nacrt Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama i uputilo ga na javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Vijećnici su primili k znanju Elaborat o izgradnji, opremanju, održavanju i upravljanju nadkrivenim olimpijskom bazenom Meander Otoka Sarajevo i donijeli dva zaključka. Prvi je da će Grad Sarajevo do kraja 2006. godine donijeti odluku o formiranju preduzeća koje će upravljati bazenom, a drugi je da Grad Sarajevo nastavi sa intenziviranjem aktivnosti na osiguranju grantskih sredstava za završetak radova na bazenu.

Vijećnici su usvojili i Informaciju o statusnim pitanjima i razvojnim mogućnostima Zavoda za primjenu telematskih tehnologija Grada Sarajeva, kao i Informaciju o ostvarivanju ljudskih prava i sloboda u gradu Sarajevu.  

Na današnjoj sjednici nije prihvaćen Izvještaj o radu Stambenog fonda Grada Sarajeva za 2005. godinu.

Izvor: Gradska uprava