Gradsko vijeće Grada Sarajeva na danas održanoj 38. sjednici odlučilo je da se Kemal Baysak, počasni konzul BiH u R Turskoj i Klaus Kloth, bivši predsjednik Udruženja "Friedrichshafen-Sarajevo" u pobratimskom njemačkom gradu Friedrichshafenu proglase Počasnim građanima Grada Sarajeva.

Vijeće je, također, donijelo Odluku o dodjeli priznanja "Plaketa Grada Sarajeva" Berndu Fuchsu, incijatoru i osnivaču Udruženja "Pro Sarajevo" u Friedrichshafenu, Hansu-Dieteru Litegesu, članu UO ovog udruženja, Mustafi Sevinçu, reporteru iz turskog pobratimskog grada Burse, koji je izvještavao iz ratnog Sarajeva i Refiku Akovi, oficiru Armije R Turske u BiH, koji se založio za prihvat velikog broja izbjeglica iz BiH.

Vijećnici su prihvatili Odluku o osnivanju Komisije za spomenike GV-a Grada Sarajeva koja će razmatrati i procjenjivati inicijative za podizanje, izmještanje i uklanjanje spomenika od značaja za Grad Sarajevo. Gradsko vijeće danas je utvrdilo Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Podgaj-Tekija", te zaključilo da se u narednih 15 dana održi javna rasprava o ovom dokumentu. Prihvaćen je Prijedlog Odluka o usvajanju, odnosno o provođenju Regulacionog plana "Nedžarići I".

Na današnjoj sjednici utvrđen je Nacrt Elaborata o javnim satovima koji je upućen na javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Također, prihvaćen je Prijedlog Programa preventivno-promotivne aktivnosti za unapređenje i očuvanje zdravlja žena u gradu Sarajevu, kao i Izvještaj o radu članova iz Grada Sarajeva u školskim odborima srednjih škola na području grada.

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o stanju u oblasti muzejske djelatnosti na području grada Sarajeva, te Informaciju o aktivnostima MUP-a KS za period januar-april 2008.g. s kojom ih je upoznao Elmedin Omerović, načelnik Sektora uniformirane policije MUP-a KS.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o razriješenju članova radnih tijela GV-a Nedžada Koldže, Aide Habul i Nezira Omerbegovića s obzirom da više nisu vijećnici, te ovom prilikom prihvatilo Odluku o izboru vijećnika Kemala Kapetanovića za člana Komisije za jednakopravnost spolova GV-a, vijećnika Jovana Kostića za člana i predsjedavajućeg Odbora za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta GV-a, vijećnika Muhameda Alaima za člana Odbora za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj GV-a, vijećnika Sulju Agića za člana i predsjedavajućeg Odbora za lokalno poslovanje i turizam GV-a, te vijećnike Seada Srnu i Slavicu Pajo za članove Komisije za saradnju s međunarodnim udruženjima gradova i općina i općinama i gradovima u zemlji i inozemstvu.

Na dašanjoj sjednici nije prihvaćen Prijedlog Odluke o proglašenju ulice Ferhadija ulicom od posebnog značaja za Grad Sarajevo.

Izvor: Gradska uprava