Održana-javna-rasprava-na-temu-“Sarajevo-pametni-grad”

U upravi Grada Sarajeva jučer je održana javna rasprava na temu “Sarajevo, pametni grad”, na kojoj su sudjelovali predstavnici ICT kompanija, javnih poduzeća, start-up kompanija, nevladinih organizacija, Sveučilišta u Sarajevu i grupe građana. Moderator javne rasprave bio je Tarik Jažić, član Povjerenstva za informatiku i telematiku Gradskog vijeća Grada Sarajeva i predlagatelj Izazova br. 10 – Sarajevo, pametni grad.

Kako bi nacrt pametnog grada zaživio u praksi i bio korišten kao informacijska struktura za poboljšanje kvaliteta gradskog života, Grad Sarajevo je odlučio da u narednom razdoblju poduzme konkretne aktivnosti u tom cilju. Nedavno usvojene Politike Grada Sarajeva za mandatno razdoblje 2016. – 2020. podrazumijevaju prioritet izrade strategija djelovanja za deset izazova, a deseti izazov je „Sarajevo, pametni grad“.

Na jučer održanoj raspravi sudionicima je predstavljen plan Gradske uprave i konkretni koraci koje će Gradska uprava poduzeti u narednom razdoblju. Prema tom planu, do travnja 2018. godine Grad Sarajevo će aplicirati na fond Europske Unije Horizon2020: „Smart Cities and Communities“ s konkretnim projektnim rješenjem za neke od problema iz domena prometa i zaštite životne sredine, kao i pristupiti izradi strategije „Sarajevo, pametni grad“ koja će biti vodilja da Sarajevo najkasnije do 2026. godine postane još jedan od europskih pametnih gradova i prvi pametni grad na prostoru Bosne i Hercegovine.

Istim povodom, gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, službeno boravi u Londonu gdje sudjeluje na sastanku 12 gradskih uprava država Zapadnog Balkana i 12 gradova širom Velike Britanije, u okviru projekta „Povezivanje gradova Velike Britanije i Zapadnog Balkana kroz digitalnu tehnologiju – digitalni gradovi“. Fokus ove inicijative podrazumijeva inovacije u kreativnim industrijama s ciljem da se doprinese razvoju digitalne tehnologije na Zapadnom Balkanu.