Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović razgovarao je sa delegacijom Grada Sarajeva koju je predvodio gradonačelnik Abdulah Skaka, o unapređenju saradnje Ministarstva sa institucijama Grada Sarajeva u oblastima u kojima nadležnost ima Ministarstvo.

Posebna pažnja posvećena je oblasti sporta, imajući u vidu činjenicu da ove zima slijedi Evropski omladinski festival mladih (EYOF). Na sastanku je zaključeno da je potrebno da sve institucije preduzmu aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi EYOF protekao u najboljem redu. Posebno je ukazano na potrebu namjenskog i transparentnog utroška sredstava koja se izdvajaju za organizaciju EYOF-a.

Na sastanku je razgovarano i o mogućnostima saradnje u oblasti kulture, te je cjelokupna saradnja dvije institucije ocjenjena uspješnom.