Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i direktor KJKP "Pokop" Nuko Grebović potpisali su danas Ugovor u vrijednosti od 100.000 KM za održavanje grobalja lokalnog značaja na području grada Sarajeva.

"Lokalna groblja na području grada Sarajeva su vrijedan dio našeg kulturno-historijskog naslijeđa. Iz tog razloga je neophodno pristupiti realizaciji projekta održavanja grobalja, naročito vodeći računa da se sačuva njihov raniji izgled i konfesionalna obilježja", kazala je gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac dodavši da je Grad Sarajevo prošle godine također izdvojio 100.000 KM za uređenje devet grobalja. Ona je istakla da se "uređenjem grobalja odužujemo i našim stanovnicima koji su ovdje živjeli, njihovim porodicama, porodicama koje su već i nestale s ovih područja". Prema njenim riječima Grad je uzeo tu obavezu da pokaže da mu je stalo do poštivanja tradicije i civilizacijskih odnosa koji  su se oduvijek u Sarajevu poštivali".
 
Direktor KJKP "Pokop" Nuko Grebović pohvalio je izuzetan odnos Gradske uprave prema uređenju grobljanskih površina. "Nadam se da će se ovakav odnos nastaviti i narednih godina da bismo očistili i uredili kompletne grobljanske površine, a obaveza i Grada Sarajeva i Kantona Sarajevo i Pokopa je da te površine koje sada uradimo i održavamo, kazao je Grebović.

Programom održavanja grobalja lokalnog značaja u 2008. godini, izvršit će se čišćenje i uređenje slijedećih grobalja: Harem nišan – malo groblje, Harem  Strošičke tabije, Harem Urijan-dedino i Harem Muzderija donja. Sva navedena grolja su neuređena i zarasla u korov i gustu vegetaciju. Radovi obuhvataju pripremanje grobljanske površine za redovno održavanja. Nakon izvedenih radova čišćenja i uređenja ovih grobalja izradit će se i Elaborat koji će sadržavati snimak postojećeg stanja, predmjer radova, te prijedlog mjera koje se odnose na redovno održavanje, obnovu hortikulturnih sadržaja, te obnovu i izgradnju infrastrukturnih sadržaja.

Izvor: Služba za odnose s javnošću Grada Sarajeva