Grad Sarajevo i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) pozivaju pojedince, organizacije civilnog društva, akademske institucije, privatni sektor i medije da kandidiraju svoje ideje za praktična, primjenjiva i inovativna rješenja na temu: Kako promijeniti navike i prakse koje dovode do bacanja hrane i/ili pretvoriti otpad od hrane u nešto korisno?

Svi zainteresovani mogu do kraja novembra aplicirati preko on-line platforme https://consul.sarajevo.ba/

Od učesnika se očekuje da ponude inovativne i izvodljive ideje i rješenja, u smislu mijenjanja navika proizvođača i/ili potrošača, kako bi se smanjilo ili spriječilo bacanje hrane, zatim podizanja svijesti o potrebi “pametnijeg” pristupa u planiranju i kupovini hrane, kao i povezivanja proizvođača i potrošača. Također se očekuju i rješenja za kompostiranje i odlaganje otpada od hrane, kao i pravne intervencije koje bi olakšale doniranje hrane. Pri tome bi trebali svoje predloženo rješenje dokumentovati i fotografijama i video materijalom. 

Predložene aplikacije će se ocjenjivati u skladu sa četiri osnovna kriterija: kvalitet, originalnost i izvodivost, te zero-waste rješenje koje nudi način da se hrana ponovo koristi.

Učešćem aplikanti dobivaju priliku pokazati kreativnost i inovativnost, promovisati svoje ideje i takmičiti se za novčane nagrade. Prvo mjesto donosi 3.000, drugo 2.000 a treće 1.000 američkih dolara.

Na inicijativu Grada Sarajeva i UNDP-a, otpad od hrane koji postaje globalni problem, bila je jedna od glavnih tema na nedavno održanoj konferenciji Unlimited Sarajevo 2019.

Naime, oko 30% ili 1,3 milijarde tona proizvedene hrane se nikada ne iskoristi. Proizvedena, a neiskorištena hrana, koja završi kao otpad, je na 10. mjestu uzročnika ukupnih emisija stakleničkih plinova. Situacija u Bosni i Hercegovini nije puno bolja. Procjene ukazuju da oko 500 tona hrane dnevno završi na deponijama otpada. U Kantonu Sarajevo, oko 12% ukupnog otpada čini otpad od hrane. Posljedice ove prakse su višestruke: od finansijskih gubitaka proizvođača hrane do ozbiljnih problema koji ugrožavaju životnu okolinu.

Za detaljnije informacije i inspiraciju posjetite link  https://consul.sarajevo.ba/