U prostorijama Gradske uprave danas je upriličena prezentacija projekta u kulturnom turizmu pod nazivom „Pametni vodič“ (Smart Guide), koju je održao Nedjeljko Tišler, direktor firme iz Hrvatske „Astarte plus“ d.o.o. za proizvodnju i usluge u informatici. U fokusu ovog projekta bila bi promocija kulturno-historijske baštine, kulturnih i sportskih manifestacija Sarajeva, u svrhu njegovog brandiranja čime bi se doprinijelo izgradnji pozitivnog imidža, atraktivne turističke destinacije i poboljšanju ekonomskog razvoja grada. Prema riječima Tišlera,  „Smart Guide“ je osmišljen kao potpuna uloga vodiča koji umrežava smještajnu, kulturnu, ugostiteljsku i javnu ponudu grada. Jednostavnim i brzim ažuriranjem podataka kroz centralni sistem Smart Guide-a, informacija je uvijek aktuelna.

„Pristup sadržaju bio bi omogućen putem WiFi bežične mreže. Dovoljno bi bilo odabrati mrežu „Smart Guide“. Korisnici bi sadržaju pristupali smart uređajima bez dodatnih instalacija na mobitel i bila bi neovisna o tipu uređaja koji se koristi“, istakao je Tišler, te dodao  da je ovo novi marketinški pristup koji omogućava jednostavno poslovno povezivanje kulturnih i drugih institucija sa preduzećima – agencijama koja se bave turizmom, čime se podstiče privredna aktivnost subjekata u kulturi i privredi.

Projekat je razvijen koristeći tehnologiju današnjice na temeljima iskustva koje je firma „Astarte plus“ sticala kroz dugogodišnju saradnju sa muzejima i drugim kulturnim ustanovama u Hrvatskoj.