Realizirani projekti Grada Sarajeva za 2003. godinu

Budžet Grada Sarajeva za 2003. godinu iznosio je 11.768.208,00 KM bez, važno je napomenuti, prenesenih sredstava iz budžetske 2002. godine, koja su iznosila 1.772.565,00 KM.
I pored umanjenog Budžeta Grada za ovu godinu, učinili smo napore da značajna sredstva usmjerimo, odnosno vratimo građanima kroz realizaciju značajnih gradskih projekata, pogotovo u oblasti urbanizma i komunalne infrastrukture.

URBANIZAM

• U januaru iduće godine treba da se završi izrada izvedbenih projekata, tako da se na proljeće očekuje početak gradnje zatvorenog bazena na Otoci.
• Urađena je aplikacija Vladi Japana za donaciju sredstava za izgradnju saobraćajnica na području grada Sarajeva.
• I u 2003. godini učinjen je značajan pomak u uređenju urbane dokumentacije donošenjem regulacionih planova, što je veoma značajno u slučaju zainteresiranosti investitora, poput RP Kvadrant C – Marijin Dvor, RP Pofalići-Ciglane, RP Koševsko brdo…
• Kao što Vam je poznato, prošle sedmice smo promovirali završetak radova na sanaciji, rekonstrukciji i restauraciji spomenika «Umirući lav» na groblju Lav.
• Grad Sarajevo je zajedno sa općinama Centar i Stari Grad sa više od 350.000 KM i ove godine nastavio s deminiranjem, najvećim dijelom 3,5 ha prostora Trebevića – u blizini Trim staze.
• Zajedno sa zagrebačkom firmom «Luxing» uradili smo i promovirali Studiju o iluminaciji objekata i urbanih cjelina, pogotovo u središnjem dijelu grada.
• I u ovoj godini nastavili smo sa sanacijom kulturno-historijskog spomenika Bijela tabija.
• Urađena je projektna dokumentacija, raspisan tender, odabran izvođač radova i čim vremenski uvjeti budu dozvoljavali, startat će sanacija i rekonstrukcija Ajfelovog mosta na Skenderiji.
• Tokom 2003. godine završeni su:
– projekat za postavljanje pristupnih rampi za invalide za Apoteku «Bosna»
– projekat zaštite još jednog spomenika – Vratničkog bedema
– projekat sanacije ulice Štrosmajerova
– projekat šetnice uz Miljacku.

KOMUNALNI POSLOVI

I u ovoj godini najviše je sredstava utrošeno na projektima rekonstrukcije saobraćajnica na području grada. Radi se o 12 projekata ukupne vrijednosti oko 1,2 miliona KM.
• U padinskim dijelovima općine Stari Grad izvršena je sanacija i asfaltiranje saobraćajnica u dužini od 3.200 metara usljed čega je poboljšan kombi prijevoz. Radi se o 7 saobraćajnica: Streljačka, Faletići, Jarčedoli, Rogina, Sedrenik, Čavrkov sokak i Borija.
• U općini Novo Sarajevo konačno su završeni radovi i u Posavskoj ulici.
• Sanirani su pločnici na Dobrinji, trotoari u Gradačačkoj, ograde na trotoaru u ulici Adema Buće.
• Sanacijom prilaznih puteva i izgradnjom većeg parking prostora na Baricama (sa 120 parking-mjesta) doprinijeli smo oživljavanju ovog prostora, koji je sada jedan od najposjećenijih izletišta u gradu.
• Završena je ugradnja svih instalacija (grijanje, voda, struja) na stambenom objektu na Trgu heroja 12.
• Isfinansirana je izrada projektne dokumentacije za sanaciju dva klizišta na području grada: u ulicama Abdurahmana Muharemije i Mihrivode.
• I u ovoj godini učestvovali smo u finansiranju izgradnje šehidskog groblja Kovači, a, također, finansijski smo podržali izgradnju Memorijalnog centra Potočari.
• Ovih dana privodimo kraju sanaciju kamenih zidova obale Miljacke, koji su oštećeni nedavnim visokim vodostajem rijeke Miljacke.
• Inače, dva puta godišnje čistimo korito rijeke Miljacke, a ove godine taj smo posao dali pripadnicima romske zajednice u Sarajevu.
• Izvršit će se uskoro hortikulturalno uređenje oko novosagrađenih stambenih objekata namijenjenih Romima na Gorici te u Dječijem selu SOS Kinderdorf na Mojmilu.

STAMBENI FOND GRADA SARAJEVA

• Ovaj fond sagradio je prvi stambeno-poslovni objekat P6 na Šipu sa 17 stanova i dva poslovna prostora, koji su svi prodati.

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

KULTURA

U oblasti kulture podržano je 28 projekata:
• Grad Sarajevo je bio pokrovitelj i sufinansijer tradicionalnih manifestacija: Baščaršijske noći, Međunarodni festival folklora, Sarajevo Film Festival, MESS, Jazz festival, Sarajevska zima te nastavlja s naporima da i Evropski književni susreti postanu tradicionalni.
• Grad je također učestvovao u zapaženoj izložbi Franje Likara i štampanju monografije Fuada Arifhodžića.
• Vrlo uspješno je ocijenjena manifestacija Sarajevske ljetne noći koja se organizirala ispred Katedrale, a emitirala putem NTV Hayat.
• U sklopu međugradske saradnje Grad je omogućio učešće hora Gaodeamus na Bihaćkom ljetu, te pomogao gostovanje Narodnog pozorišta sa prvom bh. operom «Hasanaginica» u Puli.
• Nastavljen je projekat obilježavanja ulica koje nose nazive zaboravljenih zanata s ciljem očuvanja kulturne baštine.
• U svrhu očuvanja novije historije i dalje brinemo o stalnoj izložbenoj postavci «Opkoljeno Sarajevo» u Historijskom muzeju.

OBRAZOVANJE

Grad Sarajevo je u oblasti obrazovanja djelovao kroz 25 projekata:
• Posebno smo se fokusirali na mlade talente , te smo nadarenim učenicima i studentima omogućili učešće na 34. međunarodnoj olimpijadi iz fizike i 44. matematičkoj olimpijadi u Tokiju.
• Pomogli smo učešće naših talenata na Festivalu mladih umjetnika u Strazbourgu.
• Već treću godinu zaredom stipendiramo djecu bez jednog ili oba roditelja UG «Obrazovanje gradi mir».
• Vodili smo također računa o godišnjicama institucija iz oblasti kulture i obrazovanja.

GODINA 2003. – GODINA OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA

• Veliku pažnju i pozitivne kritike pobrao je serijal posvećen gluhim i nagluhim osobama, koji je Grad Sarajevo realizirao u saradnji sa NTV Hayat.
• Kroz 11 projekata pomogli smo udruženja invalidnih osoba pa smo, između ostalog, nedavno Udruženju gluhih i nagluhih podijelili slušne aparate, a djeci oboljeloj od cerebralne paralize tako potrebna kolica.

SPORT

U ovoj oblasti podržana su ukupno 34 projekta, od kojih ćemo neke istaknuti:
• Sredstvima Grada Sarajeva već treću zimu zaredom postavlja se led u Zetri tokom januara za vrijeme zimskog raspusta.
• Klub košarke u kolicima 3K «Sarajevo» – cilj projekta je stvaranje uvjeta za rad odnosno resocijalizacija paraplegičara.
• Pod pokroviteljstvom Grada i ove godine je održana «Gimnazijada» kao javna smotra odgojno-obrazovnog rada sa mladima.
• Pod pokroviteljstvom Grada i ove godine je održan Međunarodni memorijalni turnir u malom nogometu «Asim Ferhatović Hase».
• Finansijski je podržan tradicionalni četvrti Međunarodni karate turnir «Sarajevo open 2003» – memorijal Salih Salko Ćurić.
• Finansijski je također podržan Atletski savez BiH u cilju održavanja tradicionalne sportske manifestacije – Međunarodni juniorski atletski miting prijateljstva Sarajevo 2003.

PRIVREDA

U ovoj godini održane su dvije veoma značajne konferencije za Grad Sarajevo, ali i za Kanton i cijelu zemlju:
• Drugi međunarodni susret poslovnih ljudi Sarajeva i Mostara, sa poslovnim ljudima gradova bivše Jugoslavije
• Okrugli sto o temi: Kooperative Italije – mogućnosti razvoja socijalnih kooperativa (zadruga) u našim uvjetima
• Služba za lokalno poslovanje uradila je također dvije važne informacije za buduće aktivnosti u sferi turizma: jedna govori o razvoju zimsko-sportskog turizma na olimpijskim planinama, a druga o stanju i problemima omladinskog turizma.

POMOĆ MEDICINSKIM USTANOVAMA

• Grad Sarajevo uložio je znatna sredstva za sanaciju, rekonstrukciju i opremanje Urgentnog centra Opće bolnice.
• Također je finansirao nabavku kompjutera Klinici za bolesti srca i reumatizma KCUS-a Bolnice Koševo.

PROJEKAT SARAJEVO – ZDRAVI GRAD

I u ovoj godini uspješno teče realizacija ovog projekta. Ovdje posebno treba naglasiti aktivnosti mladih kroz Vijeće učenika, Savjet mladih gradonačelnika Grada Sarajeva, a nedavno je potpisan ugovor sa 12 organizacija koje okupljaju mlade. Realizacija njihovih projekata se finansira iz dijela Budžeta Grada, koji je upravo namijenjen mladima.
Inače, Grad Sarajevo je jedna od prvih institucija koja je u svom Budžetu predvidjela sredstva za aktivnosti mladih ljudi.