Realizirani projekti Grada Sarajeva u 2006. godini

O realiziranim projektima Grada Sarajeva u 2006. godini kao i projektima koji će se realizirati u 2007. govorila je  gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac na tradicionalnom novogodišnjem prijemu za novinare 27.12.2006. godine.
“Sredinom ove godine, na moj prijedlog, Gradsko vijeće Grada Sarajeva, prvi put nakon rata, usvojilo je Platformu djelovanja Grada Sarajeva u periodu do 2008. godine. Na taj način smo definirali strateške pravce, zadali sebi zadatke koje namjeravamo realizirati i ujedno učinili odgovorniji i transparetniji rad gradske vlasti. Analizom projekata koji su realizirani u ovoj godini, koji su u fazi realizacije, kao i onima koji su planirani za 2007. godinu, došli smo do saznanja da bi do kraja naredne godine oko 60% ciljeva trebalo biti ostvareno. To nam daje opravdanu nadu da bi Platforma grada mogla biti u cijelosti realizirana do kraja 2008. godine, kako je i planirano.

U konkurenciji 200 gradova iz cijelog svijeta, Sarajevo je od najpoznatijeg svjetskog izdavača turističkih vodiča Lonely Planet proglašeno 43. gradom na svijetu po privlačnosti i ugodnosti življenja. Gradovi u regionu su iza Sarajeva, npr. Dubrovnik je na 59., Ljubljana na 84. Zagreb na 125., a Beograd na 143. mjestu. Sarajevo je ovogodišnji dobitnik Zlatnog pehara gostoljubivosti i Zlatne turističke ruže za najbolju turističku ponudu u BiH. Do novembra ove godine broj turista u odnosu na prošlu godinu porastao je za oko 17%.
Da je turizam razvojna šansa Sarajeva više je nego očigledno, tako da smo i projekte koje smo realizirali u ovoj godini prilagodili toj činjenici. Nastojali smo da uljepšamo Sarajevo. Tako smo u centralnoj gradskoj zoni obnovili čitav niz fasada koje su od kulturno-historijskog značaja, za što smo izdvojili milion KM. Planiramo nastaviti te aktivnosti, tako da smo u Budžetu za 2007. godinu predvidjeli u te projekte uložiti ponovo  milion maraka. Grad će biti još ljepši ne samo turistima već i građanima Sarajeva.

Nastojali smo uljepšati i neka novija, prepoznatljiva sarajevska zdanja, poput zgrade Željezničke stanice gdje smo postavili savremeno osvjetljenje koje ističe grandioznost tog objekta. Ujedno smo obnovili i osvijetlili fontanu ispred Željezničke stanice, kao i rasvjetu na Trgu žrtava genocida u Srebrenici.
Da je Sarajevo sve ljepši grad može se vidjeti i po 200 žardinjera sa niskim rastinjem koje smo ove godine postavili u Titovoj ulici, Ferhadiji i Saračima. Na proljeće, kada se posadi ukrasno cvijeće, tek će se dobiti prava slika o opravdanosti ovog projekta.
Grad Sarajevo je pokrenuo inicijativu i u saradnji sa Kantonom i općinama Stari Grad i Centar sanirao oštećenja ploča u glavnoj sarajevskoj šetnici Ferhadiji koja je do tada bila u katastrofalno lošem stanju i bila jedna od najvećih mrlja na licu grada.
Nismo zaboravili ni kulturno-historijsku baštinu tako da smo obnovili četiri stare sarajevske česme koje su stare više stotina godina. Za taj projekat smo izdvojili 60.000 KM.

Grad Sarajevo je preuzeo liderstvo u projektu obnove gradskog simbola – sarajevske Vijećnice za što je sa Kantonom i Općinom Stari Grad izdvojeno 900.000 KM. Izabrana je projektanska kuća, tako da se aktivnosti na obnovi Vijećnice sada mogu nastaviti. Već imamo najave od mađarske vlade da su spremni pomoći obnovu Vijećnice sa 200.000 KM, a nešto slično možemo očekivati i od drugih međunarodnih donatora.
Očekujemo da će do Nove godine biti završen i pilot projekat potpuno nove rasvjete mikrolokaliteta Trgovki na Baščaršiji, nakon čega u 2007. godini krećemo sa potpuno novom rasvjetom u staroj jezgri Baščaršije. Nije potrebno govoriti koliko će to dati još ljepši izgled najatraktivnijem dijelu Sarajeva. To će biti posredan doprinos procesu kandidiranja Baščaršije na upis na listu svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a.
U 2007. godini ćemo osvijetliti svečanom rasvjetom sve mostove na Miljacki od Šeher-ćehajine ćuprije do Ajfelovog mosta na Skenderiji. Sarajevo će i u tom segmentu bljesnuti.

Da bismo poboljšali turističku ponudu, Grad Sarajevo je pokrenuo projekte izrade unificirane turističke signalizacije na području cijelog grada, kao i izgradnju i obnovu olimpijskih obilježja ZOI 84.
U ovoj godini smo nastavili sa izgradnjom jedinog zatvorenog 50-metarskog olimpijskog bazena u Bosni i Hercegovini na lokaciji Otoka – Meander. U toku su radovi na vanjskom zatvaranju objekta i taj projekat nastavljamo u 2007. godini, kada bismo trebali očekivati i njegovu finalizaciju.
Grad Sarajevo je u 2006. godini sa 150.000 KM sufinansirao obnovu Doma mladih na Skenderiji čime će sarajevska omladina ponovo dobiti reprezentativno mjesto za okupljanje.
U toku je rekonstrukcija javnog toaleta ispod gradske tržnice koji će biti opremljen najsavremenijom sanitarnom opremom, a planiramo nastaviti izgradnju javnih toaleta i u 2007. godini na najfrekventnijim mjestima u gradu.

Putem Sarajevske razvojne agencije SERDA učestvujemo u realizaciji projekata proširenja tramvajskog i trolejbuskog prstena na području općine Novi Grad i Istočnog Sarajeva čime se infrastrukturno i saobraćajno uvezuju dva dijela grada koja su entitetskom linijom presječena. To je naš konkretan doprinos procesu administrativne reintegracije grada Sarajeva u prijeratne okvire. To je dugotrajan proces, ali moramo krenuti s prvim i mogućim koracima.
U ovoj godini smo donijeli i dugo očekivanu Odluku o kućnom redu u stambenim zgradama čime su se stvorile pretpostavke za poboljšanje nivoa kulture stanovanja.
Već deset godina se govori o potrebi izgradnje spomen-obilježja svoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995. I tu je grad preuzeo lidersku poziciju i aktivnosti na tom planu se već odvijaju uz punu saradnju roditelja čija su djeca ubijena. U 2007. godini, ako sve bude po planu, može se očekivati podizanje spomen-obilježja.
Kultura je neodvojivi dio ponude svakog grada, a Sarajeva naročito. Za kulturne manifestacije koje imaju međunarodni karakter poput SFS, MESS-a, Džez festivala, Baščaršijskih noći, Sarajevske zime, Sarajevskih dana poezije itd. Grad je u 2006. godini izdvojio 320.000 KM. Isto namjeravamo učiniti i u 2007. godini, sa mogućnosti da podrška bude i veća. Lično smatram da to ove manifestacije zaslužuju jer doprinose boljem imidžu grada, doprinose povećavanju broja turista i donose korist društvenoj zajednici. Međutim, dosadašnji način finansiranja se mora promijeniti kako bi organizatori bili sigurni u izvore finansiranja, a za što je potrebno izgraditi efikasan sistem i na tome ćemo raditi u 2007. godini. Zatražit ću od Gradskog vijeća da usvoji zaključak po kojem će se finansiranje navedenih kulturnih manifestacija zadržati u iznosu koji ne može biti manji od ovogodišnjeg, sa mogućnosti da budu izdvajanja i veća u 2007. godini.
Grad je u 2006. godini unapređivao knjižni fond biblioteka srednjih škola kroz nabavku lektira, za što smo izdvojili 100.000 KM, pomogli smo sa istim iznosom tridesetak kulturnih projekata srednjih škola.

Grad je sa 367.000 KM pomogao i sportske aktivnosti u Sarajevu.
Ostvarena je uspješna saradnja s vjerskim zajednicama. Pružena im je pomoć u iznosu od 150.000 KM u 2006. godini. Tim sredstvima su uglavnom sanirani vjerski objekti i to svih velikih konfesija.
Sa oko 80.000 KM Grad Sarajevo je pomogao održivi povratak u RS.
Grad Sarajevo je u 2006. godini bio domaćin 10. konferencije glavnih gradova Centralne i Jugoistočne Evrope. U 2007. godini bit ćemo domaćini Susretu mladih Centralne i Jugoistočne Europe, a ove godine u konkurenciji 6 balkanskih gradova, Sarajevo je izabrano za domaćina 9. konferencije gradonačelnika velikih balkanskih gradova koja će se održati 2008. godine u našem gradu. Također, Sarajevo će u 2007. godini biti domaćin velike međunarodne kulturne manifestacije “Dani Beča u Sarajevu”, gdje će, između ostalog, nastupiti i poznata Bečka filharmonija.
Kroz regulacione planove koje je Gradsko vijeće usvojilo u 2006. godini, kao i kroz planove koji su u pripremi, dali smo prostornu viziju budućeg izgleda Sarajeva. Ovom prilikom ću istaći samo neke od lokaliteta, poput Marindvora, područja ‘Vaso Miskin Crni’, prostor oko RTV doma na Ali-pašinom Polju itd. koji će biti savremene poslovne zone u kojima će zaposlenje pronaći veliki broj mladih ljudi. Sarajevo će dobiti i svoju rezidencijalnu zonu po uzoru na sve glavne gradove u Evropi. Na osnovu tih regulacionih planova već sada se vrši intenzivna izgradnja i ona će narednih godina biti još izraženija. Slobodno mogu reći da će Sarajevo za vrlo kratko vrijeme sve više dobijati izgled prave evropske metropole.

Naredne godine planiramo i čitav niz novih projekata kao što je izgradnja novih fontana, česmi, javnih satova,  nabavka jednoobraznih korpi za otpatke itd.
Ono što svi treba da znaju jeste da Grad Sarajevo ima budžet od oko 13 miliona KM i sa tim parama ne možemo realizirati sve ideje koje imamo. Grad Sarajevo nema stabilne izvore finansiranja, te smo uputili niz zahtjeva nadležnim institucijama od nivoa države do Kantona kako bi se to pitanje riješilo u skladu sa evropskim standardima.
Također, u 2007. godini očekujemo konačnu implementaciju Zakona o principima lokalne samouprave na osnovu kojeg bi Kanton Sarajevo trebao konačno raspodijeliti nadležnosti između Kantona, Grada, gradskih i vangradskih općina.

GRADONAČELNICA SARAJEVA
Semiha Borovac